MARGARITA ANDREU

mandreu@viguera.com

www.margaritaandreu.org

Can˛drom. Centre d'Art Contemporani de Barcelona

    

 

Exposiciˇ Can˛drom 00:00:00

Can˛drom. Centre d'Art Contemporani de Barcelona

Margarita Andreu - Espais Afegits

Espais Afegits son construccions que alĽludeixen a lĺarquitectura com a mirall dĺun entorn social determinat. Aquests espais adossats a una arquitectura existent estan constru´ts amb materials afegits trobats, restes de construccions que sorgeixen de la informaciˇ que es rep del lloc i de lĺentorn social de on se sostreuen. En la peša que presento al Can˛drom, construeixo una mem˛ria de la arquitectura de Bonet Castellana a partir dels materials que utilitzava . Aquest lloc sĺassumirÓ com una arquitectura performativa a mida que sĺactivi la interacciˇ amb els ve´ns, involucrant els qui passen, i els qui ho utilitzen.

Espais Afegits are constructions which deal with architecture as a mirror for a specific social environment. These spaces are attached to a given architecture and have been built with found materials, leftover constructions inspired by the information provided by a specific place and the social environment they come from. The installation at Can˛drom, is a remembrance of Bonet Castellana's architecture through the materials used by him. This place should be understood as a performative architecture thanks to the interaction with the neighborhood, incorporating those who go through or use it.